Red Alert 2: Yuri's Revenge 1.001

Łatka naprawia szereg drobnych błędów występujących w działaniu gry.