Red Alert 2 1.006

Patch naprawia wszystkie wykryte dotychczas błędy.