Red Cross Emergency Response Unit

Red Cross Emergency Response Unit to wersja demonstracyjna gry strategicznej, w której przejmiemy kontrolę nad siłami Czerwonego Krzyża. Naszym zadaniem będzie pomaganie ofiarom różnych katastrof: trzęsień ziemi, powodzi i konfliktów zbrojnych.

Red Cross Emergency Response Unit umożliwia nam kierowanie jednostkami naziemnymi oraz siłami powietrznymi. Pod nasza komendę trafią różnorodni specjaliści: lekarze, inżynierowie itp. Dystrybutorem tego tytułu jest iWin.