ReFreeSBIE 1.3

RoFreeSBIE (Romanian Free System Burned In Economy) to system w postaci LiveDVD bazujący na dystrybucji FreeBSD. Jest on przeznaczony do testowania kompatybilności sprzętowej gałęzi produktów FreeBSD oraz pełni funkcję narzędzia do zarządzania kopiami zapasowymi stanu systemu. Zawiera bardzo wiele funkcjonalnych skryptów do konfiguracji oprogramowania firewall, aplikacji antywirusowych i narzędzi partycjonujących.