Registry Washer 5.1.

Registry Washer to program przeznaczony do optymalizacji i czyszczenia rejestru systemowego. W miarę używania zbierają się w nim przestarzałe i niepotrzebne klucze, niektóre ulegają również uszkodzeniom. Aplikacja ta powstała po to, aby zaprowadzić w nich porządek. Skanuje rejestr, usuwając wszelkie niepotrzebne klucze, naprawia uszkodzone, a także pozwala na wykonanie ich kopii zapasowej, aby można było przywrócić rejestr do poprzedniego stanu.

Registry Washer pozwala także na wybór programów w auto-starcie, monitorowanie w czasie rzeczywistym aplikacji używających rejestru, a nawet wykonanie pełnej kopii zapasowej systemu. O możliwościach tego narzędzia można przekonać się dzięki wersji trial.