Remove 3.1.2

Umożliwia skuteczne pozbycie się niepotrzebnych programów. Nie wymaga instalacji, co w przypadku deinstalatora należy uznać za zaletę. Ma wyjątkowo ascetyczny interfejs graficzny, ale jest prosty w obsłudze. Wyświetla listę zainstalowanych w systemie programów. Warto zwrócić uwagę, że znajdą się na niej również ukryte informacje o zainstalowanych programach, których nie widać w aplecie Dodaj lub usuń programy.

Wersja 30-dniowa.