Rename Expert 5.4.2

Rename Expert to aplikacja, dzięki której użytkownicy mogą zmieniać nazwy plików i folderów. Przykładowo do nazywania plików foto można wykorzystać wielkość obrazka lub datę. W przypadku plików MP3 program umożliwia wykorzystanie artysty, lub nazwy albumu.

Rename Expert umożliwia kontrolowanie ewentualnych konfliktów w nazewnictwie. Program umożliwia także szybkie przywrócenie oryginalnych nazw plików.