Rentgenogramy 1.0

Program ten pozwala na demonstrację w postaci multimedialej sposobu artykulacji głosek. Zakres prezentownych w programie animacji obejmuje te głoski, które są najczęściej przedmiotem terapii logopedycznej.

Wersja podstawowa składa się z 24 głosek najczęściej zniekształcanych głosek.