Resize Images 2.0

Resize Images to aplikacja służąca do zmiany rozmiaru plików graficznych. Choć nie ma jej wydania w języku polskim, to jednak obsługa jest dziecinnie prosta - wybieramy zdjęcia, wpisujemy nową szerokość i wysokość, a następnie zatwierdzamy zmiany i to wszystko. Program jest wygodny zwłaszcza wtedy, gdy mamy do zmiany większą ilość plików, np. zdjęć.

Resize Images integruje się nie tylko z menu kontekstowym Windows, ale także z niektórymi programami do przeglądania grafiki.