Retina 4.9

Skaner sieci komputerowych, wyszukujący luki w systemie bezpieczeństwa. Dzięki wysokiemu poziomowi dokładności, aplikacja zapewnia użytkownikowi identyfikację i znaczną redukcję liczby "słabych punktów" oprogramowania, czyli miejsc, gdzie bezpieczeństwo mogłoby zostać naruszone.