Revenant v1.22 Patch

Poprawka usuwa problemy występujące przy kartach opartych na kościach VooDoo oraz usprawnia tryb rozgrywki wieloosobowej.