Right Menu PPC 1.97

Right Menu to przydatne narzędzie rozszerzające możliwości przycisku Menu w urządzeniach z systemem Windows Mobile.