Rohos Logon Key 2.5

Rohos Logon Key zmienia jakikolwiek pendrive w token bezpieczeństwa komputer i umożliwia dostęp do systemu Windows w bezpieczny sposób, zastępując logowanie . Nowa wersja oferuje do użytku nowe urządzenia bezpieczeństwa dla ochrony komputera: USB tokeny takie jak Alladdin eToken, RuToken, uaToken, karty elektroniczne, biometryczne USB pen drive'y i telefony komórkowe z Bluetooth. Zastępuje słaby system logowania za pomocą hasła na system w oparciu o sprzętowy USB Klucz (USB pen drive lub karty pamięci); używa dużych haseł, bez potrzeby pamiętania; logowanie z kluczem USB jest w pełni automatyczne i szybkie.

Rohos Logon Key zapewnia bezpieczne logowanie, na której składają się dwa czynniki: klucz USB + PIN kod hasła. Co ważne, system Windows jest chroniony nawet w trybie awaryjnym, a przypisywanie hasła do konta użytkownika pozwala ustawić lepszą ochronę komputera w stanie uśpienia. O możliwościach aplikacji można przekonać się dzięki wersji testowej.