Rome Puzzle

  • Maciej Kępka,

Rome Puzzle to gra logiczna. Naszym zadaniem jest odbudowa potęgi starożytnego Rzymu. Dokonamy tego poprzez przejście pięciu etapów. Na planszy znajduje się elementy, które musimy przestawiać w taki sposób by co najmniej trzy jednakowe znalazły się w rzędzie.

Rome Puzzle posiada bardzo atrakcyjną grafikę, która umila nam przechodzenie kolejnych etapów