RSScrawler 2.0.3

Czytnik kanałów RSS pozwalający swoim użytkownikom na śledzenie wiadomości za pomocą wygodnego interfejsu graficznego z wielu źródeł i serwisów jednocześnie. Zdobywanie najnowszych informacji finansowych czy politycznych jest dzięki temu narzędziu tak proste, jak oglądanie telewizji. Cechą wyróżniającą ten produkt jest pokazywanie kanałów i wiadomości na pulpicie Windows, zamiast w osobnym oknie.

Takie rozwiązanie pozwala na nieprzerwany dostęp do informacji, a jednocześnie użytkownik może korzystać z innych programów i aplikacji.