RunTolekAppliciation 1.0 pl

Program dzięki któremu w prosty sposób można ustawić system, aby dowolna aplikacja włączała się po wpisaniu wcześniej przydzielonej jej nazwy w okienku "Uruchom...". Tak więc jeśli w tym programie ustawimy sobie nazwe "ie" dla programu Internet Explorer, to po wpisaniu w "uruchom..." nazwy "ie" i potwierdzeniu, włączy sie program Internet Explorer.