S60Zip 1.02 (Symbian S60 2nd edition)

Prosta aplikacja do zarządzania archiwami ZIP znajdującymi się na telefonie komórkowym z systemem Symbian S60 drugiej generacji.

Pozwala kompresować pliki oraz rozpakowywać archiwa, otwierać skompresowane pliki z wiadomości e-mail, przesłanych przez Bluetooth, itp. Za pomocą tej aplikacji można również wysłać archiwum przez Bluetooth lub e-mail.