SCC 1.7.32

System Configuration Collector to popularne narzędzie archiwizujące zestawienia wszystkich parametrów technicznych komputera wraz z konfiguracją systemową. Wynikiem jego działania są przejrzyste, sformatowany raporty. Program również sam wykrywa wszelkie zmiany w konfiguracji względem poprzedniego pomiaru i zapisuje je w dzienniku. Ponadto, wpisy w nim mogą być przekonwertowane do postaci HTML i przesłane do serwera SCC.