Scheduler for Macintosh 5.0.2

Scheduler for Macintosh to aplikacja, która pomoże ci zaplanować zadania na komputerze. Pozwala na ustawianie alarmów uzupełnionych o wybrane przez użytkownika dźwięki. Umożliwia także uruchamianie określonych aplikacji lub nawet konkretnych dokumentów, plików czy stron internetowych o wyznaczonej godzinie i dacie. Aplikacja ma także wbudowany menedżer skrótów klawiszowych pozwalający na przypisanie skrótom aplikacji, dokumentów, stron internetowych, skryptów itp.