Sci-Calculator

Kalkulator z zaawansowanymi funkcjami. Obliczy wartości funkcji matematycznych, trygonometrycznych, oraz hiperbolicznych.