Science Magazine Newton 1.0.1

Science Magazine Newton to warta uwagi mobilna aplikacja, którą można zainstalować na smartfonie. Jej funkcje umożliwiają zaliczenie jej do kategorii Edukacja. Science Magazine Newton może zagościć na naszym smartfonie lub tablecie dzięki zaangażowaniu pracowników Newton Inc. Apps.

Aplikacja może być uruchomina na odpowiednim urządzeniu i wersji systemu. W tym przypadku meże być to 1.0.1.. Jest to system mobilny stworzony przez Apple. Początkowo znany był on jako iPhone OS. W roku 2010 pojawia się nazwa iOS. System ten zbudowany jest na bazie Mac OS X 10.5.

W skład iOS’a wchodzą cztery warstwy. Core OS to najniższa warstwa, w której znajduje się jądro systemu. Core Services umożliwia obsługę aplikacji i sieci. Media to warstwa odpowiedzialna za obraz i dźwięk. W jej skład wchodzą biblioteki OpenGL, OpenAL oraz Core Animation. Cocoa Touch to biblioteka interfejsu dotykowego. Wśród bardzo dużego zbioru aplikacji dostępnych na iOS'a warto polecić Better Homes and Gardens Magazine oraz Football Week.