ScorePro 1.3

Program pozwalający na zapisywanie punktów zdobytych przez poszczególnych uczestników gry w golfa. Daje nam w ten sposób możliwość zapisywania przebiegu gry na danym polu golfowym. Poza tym generuje statystyki graczy, a po załadowaniu mapy pola golfowego graficznie przedstawia położenie dołków. W wersji 1.3 poprawiono niektóre błędy programu, oraz dodano wskazówki dla zawodowców.