Send To Toys 2.7

Send To Toys jest interesującym dodatkiem systemowym, pozwalającym na dodanie do menu kontekstowego kilkunastu nowych opcji. Te opcje to m.in: Send To "Clipboard (as content)" - umożliwia skopiowanie zawartości wybranego pliku do schowka systemowego. Send To "Clipboard (as name)" kopiuje do niego nazwę pliku/plików. Trzecią komendą jest Send To "Clipboard" - linia komend pozwalająca na kopiowanie (informacje o używaniu kryją się pod funkcją SENDTOCLIP /?). Czwarte polecenie to Send To "Command Prompt" - otwiera konsolę z domyślnym adresem aktywnego folderu.

Send To Toys posiada jeszcze parę możliwości, a ponieważ aplikacja jest darmowa, najlepiej zapoznać się z nimi w praktyce. Niestety, brak polskiej wersji językowej tej edycji.