SendToDialogWindow 1.0

Pozwala szybko i wygodnie wklejać ścieżky dostępowe do folderów w oknach dialogowych Otwórz i Zapisz jako.