Septerra Core v1.02

Usuwa większość niedociągnięć występujących w grze, np. redukuje ograniczenia dotyczące prędkości procesora wymaganego do poprawnego działania gry.