SequoiaView 1.3

Za pomocą tej aplikacji możemy łatwo sprawdzić, które foldery na dysku twardym zajmują najwięcej miejsca.