Serwisant Standard 5.3.4

Serwisant Standard jest programem do wspomagania prowadzenia ewidencji kas fiskalnych. Został napisany na bazie 9 letnich doświadczeń przy wdrażaniu i serwisowaniu kas fiskalnych. Nawet w najprostszej z wersji pozwala wspomóc serwis w najuciążliwszych czynnościach, jednocześnie - bez wysiłku - pozwala pomagać obsługiwanym przez serwis klientom, podnosząc naszą atrakcyjność względem konkurencji.

Serwisant Standard umożliwia prowadzenie kas fiskalnych, kartoteki kas przeznaczonych do przeglądu, zleceń serwisowych dla kas fiskalnych czy kartotek dodatkowych. Inne funkcje to między innymi eksport tabeli kas konkretnego producenta dodanych i zlikwidowanych po określonej dacie do formatu Excel celem wysyłki do producenta w ramach aktualizacji aktywnych kas czy też archiwizacja, kompaktowanie baz danych, ustalanie preferencji pracy programu, haseł dostępu, położenia baz danych i inne. Twórcą aplikacji jest Dot - Net Studio IT.

Zmiany w tym wydaniu:

- załatanie błędu skutkującego sporadycznym brakiem aktualizacji dat w zakładce kasy po wykonaniu przeglądu okresowego.