SF Diagnostic Tool 5.0.0.6

SF Diagnostic Tool to narzędzie przeznaczone do diagnostyki systemów operacyjnych Windows Vista, 7 i 8. Zbiera również informacje, jakie pojawiają się na niesłynnym BSOD błękitnym ekranie śmierci). Narzędzie to pozwala wyświetlić listę sterowników w systemie, dziennik zdarzeń, logi aplikacji oraz Windowsa.

SF Diagnostic Tool po uruchomieniu samoczynnie tworzy folder "Seven Forum", w którym gromadzi informacje. Jest to darmowy program.