Skarbnik (Syriusz sp. z o.o.) 7.7.5.8

Skarbnik to program umożliwiający prowadzenie wszystkich operacji księgowych związanych ze zdarzeniami gospodarczymi występującymi w przedsiębiorstwie, zgodnie z obowiązującą Ustawą o Rachunkowości. Umożliwia budowanie planu kont i księgowanie dokumentów, sporządza bilans zamknięcia, realizuje pełne rozrachunki i rozliczenia, oraz zestawienia i sprawozdania. Program Skarbnik wspomaga i przyspiesza pracę działów księgowo-finansowych w firmie. Aplikacja umożliwia przygotowanie dowolnych analiz finansowych. Współpracuje z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel.

Skarbnik posiada takie funkcje jak:

Zakładanie, przeglądanie i modyfikacja planu kont. Użytkownik programu sam zakłada plan kont, dostosowany do potrzeb i specyfiki działalności firmy. Plan kont może być w każdej chwili rozbudowany lub poprawiony. Każde z kont syntetycznych może posiadać dowolną ilość subkont analitycznych. Analityka jest rozbudowywana na 3 poziomach.

Zakładanie, przeglądanie i modyfikacja układu stosowanych dzienników. W celu prowadzenia chronologicznej ewidencji dokumentów pojawiających się w obrocie, użytkownik programu może założyć dowolną ilość rejestrów, dostosowanych do sposobu przechowywania dokumentów.

Ewidencja zdarzeń gospodarczych w ujęciu chronologicznym. Ewidencja prowadzona jest w oparciu o dzienniki zakładane w programie przez użytkownika. Obejmuje numer pozycji w dzienniku, opis operacji księgowej, datę, symbol dokumentu, symbol dokumentu zewnętrznego, o ile taki jest potrzebny, kwotę operacji, symbole kont, z którymi związany jest zapis, w przypadku rozliczeń - termin płatności lub symbol dokumentu, do którego płatność jest przyjmowana.

Ewidencja zapisów księgowych w ujęciu systematycznym. Każda operacja wprowadzona do jednego z rejestrów jest automatycznie umieszczana na odpowiednich kontach. Zapis obejmuje dane zawarte w dzienniku.

Bieżąca kontrola poprawności księgowania. Każda operacja związana z ewidencją zdarzeń gospodarczych podlega bieżącej kontroli formalnej poprawności wpisu - zasada podwójnego księgowania, poprawność zastosowanych oznaczeń kont syntetycznych i analitycznych, użyta symbolika rejestrów. Stwierdzone usterki są sygnalizowane, przyjęcie błędnych danych jest blokowane.

Korekta błędów. Stwierdzone usterki i niezgodności można w prosty sposób korygować. Możliwość zmian jest blokowana po zamknięciu okresu rozrachunkowego.

Możliwość księgowania dokumentów z danego miesiąca bez potrzeby zamykania ubiegłego okresu.

Automatyczne księgowanie dowodów kupna, sprzedaży, kasy, ewidencjonowanych w programie Hermes.

Kontrola stanu rozrachunków z kontrahentami, prognozy spływu i rozchodu gotówki, specjalizowane analizy opóźnionych płatności, salda rozrachunkowe z uwzględnieniem wszystkich dokumentów lub tylko z zadanym terminem płatności.

Naliczanie karnych odsetek i sporządzanie not odsetkowych. Kalkulacja oparta o zadawany „kalendarz" odsetkowy, wzór wezwania do zapłaty definiowany przez użytkownika programu.

Uzgodnienia sald, obliczenia i przygotowanie korespondencji z kontrahentami.

Automatyczne lub ręczne rozliczanie płatności, z uwzględnieniem nawet najbardziej złożonych sposobów rozliczeń.

W tej wersji:

- w opcji Analiza->Centa kosztów->Przesunięcia->Zwiększenia, w zestawieniu były ujmowane wszystkie operacje rozliczane z wyciągami bankowymi. Po zmianie - tylko te operacje, które mają zadeklarowany termin płatności.

- dodano wsparcie dla systemów 64bit w procedurze otwarcia nowego roku.


Liczba pobrań: 1208
Cena/licencja:Demo
Producent/dystrybutor:Syriusz sp. z o.o.
Rozmiar:27.55 MB

Ocena:
Twoja ocena:
Pobierz program
Inne wersje
Programy producenta
Program miesiąca