Skiing Mag 3.0.1

Skiing Mag to warta uwagi mobilna aplikacja, którą można zainstalować na smartfonie. Jej funkcje umożliwiają zaliczenie jej do kategorii Hobby. Skiing Mag zostało stworzone i udostępnione dla użytkowników przez studio Bonnier Corporation.

Aplikacja została stworzona z myślą o użytkownikach systemu iOS Do jej uruchomienia potrzebne jest następujące urządzenie i system: 3.0.1 Jest to system stworzony na potrzeby urządzeń mobilnych firmy Apple. Nazwa iOS funkcjonuje dopiero od 2010 roku. Wcześniej system znany był jako iPhone OS.

iOS złożony jest z czterech warstw: Core OS, Core Services, Media, Cocoa Touch. Każda z nich odpowiada za inne kwestie. Pierwsza ma wpływ na interakcje sprzętu z oprogramowaniem. Druga warstwa zawiera podstawowe biblioteki służące do obsługi m.in. aplikacji. Warstwa trzecia odpowiada za obsługę dźwięku i obrazu. Ostatnia odpowiedzialna jest za interfejs dotykowy. Wśród bardzo dużego zbioru aplikacji dostępnych na iOS'a warto polecić Men's Health UK oraz Polityka.