SKMenu 1.4.2

Łatwo konfigurowalne narzędzie tworzące menu ze skrótami do często używanych aplikacji. Posiada dodatkowo menedżer zadań.