SKRYPT: pcwUnstick

SKRYPT: pcwUnstick to skrypt, dzięki któremu nie zapomnisz zabrać swój pendrive np. z miejsca pracy. Podczas wylogowywania z systemu Windows lub jego zamykania, ostrzega o nieodłączonych kluczach USB lub zewnętrznych twardych dyskach USB. Działa w Windows XP Professional, edycji Business i lepszych systemu Vista, a także w edycjach Professional i lepszych systemu Windows 7. W tych wersjach środowiska Windows należy zainstalować go jako skrypt wylogowywania, aby był automatycznie wykonywany przy wylogowywaniu z systemu lub przy zamykaniu go. W edycjach Home i Starter zastosowanie skryptu nie jest możliwe, bo te okrojone systemy nie zapewniają możliwości automatycznego wykonywania skryptów przy wylogowywaniu.

SKRYPT: pcwUnstick można uruchomić także w pozostałych wersjach systemu. Klikamy" Start | Uruchom", po czym wpisujemy polecenie gpedit.msc. Teraz możemy zmieniać ustawienia tzw. zasad grupy. W strukturze drzewiastej w lewym panelu okna rozwijamy kolejno wpisy "Konfiguracja użytkownika | Ustawienia systemu Windows | Skrypty (logowanie/wylogowywanie)". Teraz klikamy dwukrotnie wpis "Wylogowywanie", a w następnym oknie "Pokaż pliki". Na ekranie pojawi się okno Eksploratora, do którego należy przeciągnąć plik skryptu pcwUnstick.VBS. Następnie wracamy do okna właściwości i klikamy przycisk "Dodaj", wpisujemy nazwę skryptu w polu "Nazwa skryptu" i potwierdzamy przyciskiem "OK". Od tej pory skrypt będzie wyświetlał ostrzeżenie za każdym razem, gdy podczas wylogowywania lub zamykania systemu będzie podłączony do komputera choć jeden pendrive lub zewnętrzny dysk.