SMS Notifier 1.3

SMS Notifier powiadamia o nieodebranych połączeniach w dwojaki sposób (zależnie od konfiguracji): wysyła wiadomość tekstową do dzwoniącego o wcześniej ustalonej treści, oraz dodaje w kalendarzu punkt zawierający informacje o połączeniu.