SMS Reports Eraser 1.0 (Windows Mobile)

Prosta aplikacja, która umożliwia automatyczne kasowanie raportow dostarczeń wiadomości tekstowych po określonym przez użytkownika czasie.