SnapWeb 2.0r1

Aplikacja tworzy zrzuty ekranu całych stron internetowych, nawet gdy te nie mieszczą się w całości na ekranie monitora. Efekt końcowy prezentowany jest w postaci pliku w formacie JPEG, PNG lub PDF.