Solar System Free Fall Simulator 1.0

Aplikacja, która symuluje spadek swobodny piłki na różnych planetach układu słonecznego. Pokazuje wartość przyspieszenia grawitacyjnego na wskazanej planecie, przedstawia czas doświadczenia, energię kinetyczną we wskazanym położeniu, itd.