Soldiers of Anarchy

Futurystyczna strategia czasu rzeczywistego, rozgrywającą się po zniszczeniu ziemi, które przeżyli tylko nieliczni. Stajesz na czele małej grupki ludzi i rozpoczynasz budowę nowej cywilizacji. Dużą pomocą okażą się pozostałości po dawnej świetności: maszyny oraz uzbrojenie, które będzie niezbędne do obrony przed innymi agresywnymi grupami ludzi.