Sophos System disinfection for W32/NetSky 1.01

Posiadające interfejs graficzny narzędzie służące do usuwania z systemu wirusa NetSky.B.