Sound Normalizer 5.72

Sound Normalizer to program, dzięki któremu poprawimy jakość odtwarzania plików dźwiękowych. Działa z formatami: MP3, FLAC oraz WAV, PCM 8, 16, 24, 32 bits, DSP, GSM, IMA ADPCM, MS ADPCM, AC3, MP3, MP2, OGG, A-LAW, u-LAW i innymi.

Sound Normalizer działa testując i normalizując poziom głośności plików. Aplikacja umożliwia także konwertowanie plików pomiędzy obsługiwanymi formatami. Twórcą programu jest KanzSoftware. W najnowszej wersji poprawiono obsługę formatów .mp3 i .flac.