Space Colony

Wersja demonstracyjna gry strategiczno - ekonomicznej, w której zadaniem gracze będzie budowa i utrzymanie kolonii w kosmosie. Gra kładzie duży nacisk na zarządzanie zasobami ludzkimi.