SpamAware 5.0

SpamAware jest wtyczką do Microsoft Outlook, Outlook Express i Vista Mail, która wychwytuje nadchodzący spam i albo oznacza podejrzane listy domyślnym znacznikiem {-**SPAM***}, albo kieruje je do wskazanego folderu - domyślnie, Wiadomości-śmieci.

W opcjach można samodzielnie wspomóc program, definiując adresy należące do czarnej listy (zwłaszcza gdy dysponuje się listą adresów znajdującą się w Sieci) lub białej listy, a więc akceptowane w każdych okolicznościach. Każdy otrzymany list można też doraźnie zaklasyfikować za pomocą przycisku To Blacklist lub, jeśli program omyłkowo uznał go za spam, To Whitelist. Pasek narzędziowy SpamAware jest dostępny wśród innych pasków klienta poczty.

Nowości wersji 5.0:

- Do programu dodano aplikację SpamAssasin, działającą jako osobny proces systemu

- Usprawniono dodawanie/usuwanie słów kluczowych w #WhiteList$

- Umożliwiono przeszukiwanie czarnej i białej listy za pomocą skrótu CTRL-F

- Wiele drobnych poprawek i usprawnień

- Wstrzymano oficjalne wsparcie techniczne programu Outlook 2000.