SQL Server 2000 Service Pack 1

Uaktualnienie (wersja angielska) dla SQL Server 2000, naprawia wszystkie wykryte dotąd usterki. Service Pack 1 został podzielony na trzy części: Database Components - aktualizacja komponentów bazy danych, m.in. engine’u; Analysis Services Components - aktualizacja narzędzi do analizy danych; Analysis Services - komponenty klienta bazy danych.