SQL Server 2000 Service Pack 2 part 3

Zbiorcze uaktualnienie oprogramowania Microsoft SQL Server 2000. Naprawia wszystkie wykryte do tej pory błędy (zawiera także poprawki z Service Pack 1). Część trzecia zawiera Desktop Engine.