Stainless Steel Part #1 v6.0

Pierwsza część wersji 6.0 modu do Medieval 2: Total War Kingdoms zatytułowanego Stainless Steel. Mod ten zawiera zupełnie nową, niezwykle rozbudowaną kampanię.

Pokrywa ona obszar całej Europy i wkracza aż do Persji. Rozszerzone warunki zwycięstwa, tryb „Hotseat”, nowe frakcje, budynki czy jednostki to tylko niektóre z udoskonaleń tej modyfikacji. Prócz tego autorzy poprawili sztuczną inteligencję komputera oraz dodali elementy RPG.

Uwaga: Przed instalacją modu w wersji 6.0 zaleca się manualne usunięcie poprzedniej wersji.