StalCAD 1.0 pl

Nakładka dla programu ArCADia-Intellicad 2008 do wykonywania rysunków wykonawczych w konstrukcjach stalowych. Umożliwia ona wprowadzanie do rysunku przekrojów i widoków typowych profili walcowanych (zawiera ich biblioteke) oraz podstawowych typów definiowanych przez uzytkownika. Program umozliwia wprowadzanie przekroi profili docietych i obróconych oraz definiowanie wlasnych widoków profili. Dodatkowe funkcje programu to: wprowadzanie do rysunku lączników i otworowania pod lączniki, wprowadzanie opisów elementów,opisów lączników, opisów spoin czolowych i pachwinowych oraz pólautomatyczne tworzenie wykazu stali profilowej.