Stay Connected 4.0

Program zapobiega automatycznemu zerwaniu połączenia z Internetem w efekcie braku aktywności, np. w trakcie pisania mail'a - symuluje aktywność na łączu. W przypadku zerwania połączenia może je automatycznie wznowić.