Ster 4.0 pl

Program pomaga użytkownikowi w pracy. Posiada notes, bazę danych, odtwarzacz plików muzycznych oraz klienta poczty.

Klucz aktywacyjny