Sticky Windows 2.3.2

Aplikacja służąca do optymalizacji pulpitu. Gdy program jest uruchomiony w tle, to użytkownik może robić z otwartych okien zakładki jak w przeglądarkach internetowych. Aby stworzyć zakładkę wystarczy przesunąć okno na maksymalnie w lewą stronę ekranu, a wtedy pojawi się symbol oznaczający tę aplikację.