Stimulsoft Reports.Net 2007.2

StimulReport.Net jest przeznaczony do tworzenia elastycznych i bogatych w możliwości raportów. Raporty tworzone są w designerze, który posiada profesjonalny i bardzo wygodny dla użytkownika interfejs. Brak odliczeń kosztów autorskich za wykorzystanie designera sprawozdań w czasie wykonania programu. Wykorzystując StimulReport.Net można sporządzać sprawozdania na podstawie dowolnych danych. Gotowe sprawozdania można używać w Windows Forms, a także w Asp.Net.

Gotowe sprawozdanie można eksportować do wielu formatów. Dostępne są następujące formaty: Pdf, Rtf, Html, Excel, Txt, Xml, Emf, Bmp, Gif, Jpeg,i Png, TiffTiff. Brak odliczeń kosztów autorskich za wykorzystanie jądra generatora sprawozdań. Nie wymagane są odliczenia kosztów autorskich za wykorzystanie jądra generatora sprawozdań w czasie wykonania programu.