Stock Ticker & Quotes 2.05.3

STQ służy do śledzenia notowań giełdowych. Składa się z wtyczki do ekranu startowego, oraz głównej aplikacji. Wtyczka wyświetla niezbędne informacje, a główny program pozwoli na śledzenie wybranych akcji na giełdach całego świata. Notowania są automatycznie odświeżane, można również ustawić powiadomienia.